U Kazínské skály - bytový komplex


Autor: SHA

Developer: IBS - Rokal 

Místo: Mokropsy