hřbitov Suchdol


Autor: OBJEKTOR architekti  

Místo: Praha - Suchdol


Návrh nového hřbitova se odvíjí od stávajících kvalit - korun vzrostlých stromů, horizonty polního lánu, hřbitovní zdi a kaple sv. Václava, hlavní osy stezky s alejí pokračující k výhledu z Kozích hřbetů.

Návrh definuje areál pomocí struktur, principů a materiálů, rozdělení území pomocí systémové mřížky hřbitovních zdí a cest. Umožňuje snazší přizpůsobování růstu hřbitova aktuálním kapacitním požadavkům se zachováním konceptu celku. Stávající krajinu areálu návrh reguluje a nechává  prostor pro přirozený vývoj v čase. U vstupu vzniká novostavba zázemí správce hřbitova s veřejným WC a parkováním. Kapli sv. Václava otevírá všem příchozím jako úkryt před okolním světem. Lesní porost za kaplí vyhrazuje prostor pro alternativní ukládání popela ke kořenům stromů a rozptyl na loučce.

Horizontalita, destigmatizace hřbitovního místa, zrušení klasické hřbitovní zdi, průhledy, plynulé napojení areálu hřbitova do volné krajiny.